Profesionální výcvik metody selfbalancing®

Víte, co se pod metodou metodou Selfbalancing skrývá?

Selfbalancing je velmi zjednodušeně metoda či přístup mnou dlouhodobě badané práce s tělem, který patří do celostního alternativního přístupu k tělu.

Jemným dotykem a vědomým nasloucháním školený praktikant pracuje s tělem svého klienta, kde naslouchá skrz přikládání rukou na různá místa na těle přirozeným jemným rytmům v těle za účelem obnovení prožívání zdraví, nárůstu vitality a zharmonizování organismu.

Selfbalaning trochu obšírněji je metodou biodynamické práce s tělem, vycházející v základu z kraniosakrální biodynamické terapie a opírající se o poznatky z praxe tekutinového těla dle přístupů Continuum movement a doplňující nahlížením na tělo z pohledu intuitivní anatomie a poznatků o fungování těla dle ThetaHealing.

Samotná metoda je ale mnohem širší v rozsahu nástrojů, se kterými pracuje, aby každý z účastníků profesionálního výcviku pak ve své vlastní praxi měl dost možností vybrat si pro svou cestu jedinečný „toolbox“ tedy sadu nástrojů pro práci s klienty.

Možná jste v životě zacítili potřebu věnovat se svému tělu, více mu porozumět?

Nebo…

cítíte chuť věnovat se práci s tělem profesionálně,

věříte, že vlastní znalost těla a sebeléčení má ve vašem životě důležité místo a chcete vše dál prozkoumávat, naučit se o těle ještě víc,

víte, že vás silně ovlivňují nahromaděné emoce, pocity, staré vzorce chování (ty vyřčené a hlavně ty potlačené) a jejich projevy se mohou skrz práci s tělem uvolnit,

prošli jste traumatizujícími událostmi a potřebujete tento trauma náboj z těla uvolnit pro větší prožívání zdraví a hlavně radosti, volnosti, vitality,

sami jste objevili samouzdravující mechanismy těla a chcete je dál rozvíjet, třeba i do profesního rozměru?

Metoda pomáhá vrátit se zpět k prožívání kontaktu s tělem na mnoha úrovních, přináší vitalitu, možnost sebepéče díky většímu porozumění svému vlastnímu tělu a jeho potřebám.

Činí nás vnímavější k našim potřebám, stabilnějšími v kontaktu s našimi emocemi, zvyšuje úroveň seberegulace, odolnosti při náročných životních situacích.

Péčí Selfbalancingu se můžeme dostat i k hlubokým duchovním úrovním našeho Bytí a porozumět lépe našemu jedinečnému otisku v životě a žít tak více vědoměji, svobodněji.

Během ročního profesionálnío výcviku

  se z vás mohou stát profesionální praktikanti této metody a vy můžete začít novou pracovní etapu svého života,

  se můžete ke své současné praxi zaměřit i na tuto formu poskytování podpory a uzdravování svých klientů.

  Začátek ročního profesionálního výcviku metody SELFBALANCING® je posunutý na květen 2024 a stále je možné se přhlásit do výcviku.

  Projděte se mnou ročním výcvikem

  Roční profesionální výcvik metody SELFBALANCING® probíhá během osobních setkání po celý rok, tedy 10 měsíců po sobě. O prázdninách (červenec a srpen 2024) jsou 2 měsíce volnější.

   Přibližně každý měsíc proběhne 1 víkendové osobní setkání v SELF studiu v historickém centru Prahy. Začátek je posunutý na květen 2024 otevřeným seminářem, který je zároveň i úvodním seminářem celého výcviku.

  Součástí výcviku je řada přednášek i několik workshopů, praktické nácviky, výměnná ošetření s dalšími studenty, zkušební ošetření s lidmi z vašeho okolí. Jistotu vám dodají 2 supervizní setkání v menší skupině, kde bude prostor pro dotazy z praxe. Během prázdnin dostanete úkoly pro domácí zpracování.

  Minimální počet studentů je 6, maximální 12 pro zachování intimní atmosféry při hlubinné práci s tělem a jeho systémy.

  Celková časová dotace výcviku je 180 hodin.

  Výcvik je zakončený certifikátem po absolvování minimálně 80 % výuky. (Prakticky je možné chybět na dva termíny, které nejdou po sobě, a doplnit si ho samostudiem.)

  Na základní výcvik můžete navázat i druhým rokem výcviku – Selfbalancing PROFI, který půjde do mnohem větší hloubky a kontextu, aby váš přístup byl opravdu hlubokým průnikem do fyzické i duchovní úrovně Bytí.

  Se všemi zájemci o tento výcvik si nejprve zavolám. Během callu se ujistíte vy i já, že je výcvik metody SELFBALANCING® právě pro vás a pokud si řekneme společné ANO, uvítám vás v něm s otevřenou náručí.

  Tedy ještě budu potřebovat, aby to ANO řeklo i vaše tělo… samozřejmě. 🙂 Proto je důležitým faktorem pro rozhodování i absolvování vlastního ošetření metodou Selfbalancing v roli klienta, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte, co to Selfbalancing v praxi znamená. A pokud i vaše tělo řekne ANO, opravdu vás se vší radostí a otevřenou náručí uvítám ve výcviku.

  O termín callu mi, prosím, napište na Messenger Kateřina Hrabec nebo na e-mail katerina.hrabec@gmail.com.

  Během výcviku se budete učit:

  • skrze svůj vlastní prožitek kontaktovat postupně všechny struktury v těle (systémy, jednotlivé orgány, fascie,…),
  • naladit se na vlastní biodynamické rytmy těla,
  • nacházet biodynamické rytmy i u ostatních účastníků výcviku,
  • objevovat místa, která potřebují péči, pozornost a uzdravování,
  • spoustu praktických i teoretických informací,
  • jak úspěšně rozjet svou vlastní praxi,
  • jak pracovat s duševní stránkou a duchovně pojmout svou praxi.

  Roční výcvik metody selfbalancing v číslech:

  • 1 úvodní call
  • 1 otevřený seminář v Praze
  • 180 hodin výcviku
  • 10 víkendových setkání
  • maximálně 12 účastníků
  • 2 měsíce „volna“ během prázdnin a trochu domácího studia 🙂
  • 1 dobrovolné setkání v rámci prázdninového volna pro utužení kolektivu
  • 4-6 externích lektorů
  • 2 supervizní setkání
  • min 10 povinných výměnných ošetření s ostatními studenty
  • min 20 vlastních zkušebních ošetření pro sbírání kazuistik k supervizím
  • min 10 vlastních ošetření v roli klienta pro zpracování vlastních témat vyvstávajících v procesu učení a pro ukotvení praxe Selfbalancingu z rukou zkušených praktikantů Selfbalancingu
  • nepočítaně praktických nácviků během výcviku
  • kopa smíchu, dojetí, léčení
  • 1 certifikát o absolvování

  Časový rozvrh setkání

  • pátek: 10 – 13 hod. a 15 – 19 hod.
  • sobota: 10 – 13 hod. a 15 – 19 hod.
  • neděle: 10 – 13 hod. a 14.30 – 16.30 hod.

  Pokud by náš výcvik přerušila coronavirová pandemie, plánuji online verzi daných termínů výcviku.

  O autorce metody Selfbalancing®

  Jsem Kateřina, sama jsem si prošla cestou zpracování traumatu a tuhle cestu jsem šla poctivě a dlouho. Pomohla mi v tom řada přístupů, jak se s nimi vyrovnat, největší díky ale patří rozhodně bodyterapii. Více než 40 let pozoruji své tělo i to, jak reaguje, stejně tak se více než 17 let zabývám osobním rozvojem. Vše jde ruku v ruce, a proto nemůžeme uzdravovat tělo, pokud mysl strádá, stejně jako nemůžeme plně uzdravit mysl, pokud je tělo v nerovnováze. Díky těmto zkušenostem vznikla pod mýma rukama metoda SELFBALANCING® a já vás ji teď během ročního výcviku ráda naučím.

  Bodyterapeut – pohled absolventa výcviku

  Postupně se noříte do stavu soustředění, ukotvujete své tělo a zklidňujete mysl. Připravujete bezpečný prostor pro svou práci. Před vámi na lůžku leží klient připravený na biodynamickou práci. Jako průvodci jej vedete k propojování a naslouchání moudrosti svého těla a znovunalezení spojení sama se sebou. Dochází k uzdravování, aby mohl váš klient zažívat v běžném životě vitalitu i radost ze sebe sama.

  Tato krásná a hluboká práce se stává vaším posláním a vy prostředníkem pro prožívání celistvosti a vitality, tolik v dnešní době potřebných atributů života.

  Poznávání sebe sama – pohled absolventa výcviku

  Díky vytříbené vnímavosti a citlivosti k vlastnímu tělu se lehce noříte do klidu a naslouchání vnitřních systémů vašeho těla. Pomocí znalostí intuitivní anatomie a fyziologie dokážete rozluštit, jak k vám jednotlivé orgány promlouvají.

  Vnímáte vše, co vám tělo sděluje a vy zažíváte hluboké propojení s celým vesmírem uvnitř sebe. Tato sebeobjevná pouť přináší do vašeho života spojení se sebou, více vitality, pocity sebeuvědomění a sebepotvrzení.

  Vaše kvalita života se zlepšuje a vy si sami uvědomujete a lépe odstraňujete nezdravé návyky. Užíváte si své tělo, hýčkáte ho a prožíváte vše díky tomu v mnohem větší intenzitě.

  Reference

  Ráda bych vyjádřila poděkování a vděčnost, že jsem na svojí cestě měla možnost potkat Kateřinu a setkat se osobně s její prací. V minulosti jsem opakovaně navštěvovala ošetření metodou Kraniosakrální terapie, avšak nikdy tato ošetření neměla na moje tělo a mysl tak hluboký dosah a okamžitý pozitivní posun, jako je to v případě ošetření u Kateřiny. Ve spolupráci s Katkou vnímám velikou pravdu, že terapeut vás umí dovest do hloubky, kterou sám osobně navštívil, k místům, kterými sám prošel a k bolesti, kterou sám v sobě uzdravil. Terapie Kateřiny vedou klientka k uzdravení těch nejbolestivějších a nejhlubších traumat. Znám práci Katky již pár let a v minulosti jsme spolu spolupracovali na jiných projektech v oblasti osobního rozvoje a osobní transformace. Vím, jak krásnou, ale náročnou a hlubokou cestou za posledních 17 let prošla a jak lidsky kvalitní člověk je. Bez váhání řadím Kateřinu mezi špičku mezi terapeuty v ČR a z celého srdce ji přeji, aby ve svém poslání i osobním životě byla dále tak naplněná, šťastná a úspěšná, jako tomu mohu být přítomna nyní. Ze srdce děkuji

  Hana Šrámková (koučka)

  Kateřina je velmi empatická a vnímavá žena. Dokáže se dobře naladit na klienta a jeho příběh. Má rozsáhlé osobní zkušenosti a prošla rozličnými kurzy a výcviky zaměřenými na terapeutickou práci a práci s traumatem. Při sezení s ní se cítím bezpečně a vím, že se mohu při naší společné práci pustit do sdílení a otvírání i velmi osobních témat. Je pro mě dobrou průvodkyní na cestě krajinami duše i těla.“

  Tereza Pospěchová (psychoterapeutka)

  Cena výcviku metody Selfbalancing:

  Informace o ceně a možných splátkách si povíme na úvodním callu ZDARMA, kde se vám budu až 30 min věnovat a můžeme se poznat blíž. Těším se na vás.

  Celý výcvik je možné zakoupit až po úvodním callu, kde se seznámíme, řekneme si detaily k výcviku a zjistíme, zda je prostor otevřený vzájemné spolupráci a zda jsem já vhodným průvodcem pro tuto vaši roční studijní cestu.

  Zároveň je vyžadováno seznámení se s metodou Selfbalancing – S.E.L.F. terapie formou vlastního prožitku z ošetření v roli klienta 1-2x ještě před nástupem do výcviku. Jen prožitek na vlastní kůži vám může dát jasnou odpověď, jestli je tento výcvik právě vaší cestou.

  Chci se zeptat na výcvik

  6 + 13 =